W pułapce poprawności

Czynnikiem, który ma ogromny wpływ na zachowanie mediów, w tym stacji informacyjnych, w świecie zachodnim jest presja poprawności politycznej.

Termin ów wzbudza kontrowersje i niektórzy bardzo nerwowo reagują na jego pojawianie się w przestrzeni publicznej.

O co chodzi? Ogólnie rzecz biorąc political correctness stanowi zbór niepisanych reguł, wedle których ma być urządzona debata publiczna i kształtowany przekaz medialny.

Poprawność wyznacza granice poruszanych tematów, operuje gotowymi szablonami ocen, a oceny niezgodne z tymi szablonami odrzuca poza nawias.

Realia są takie, że siłą określającą charakter poprawności politycznej są środowiska lewicowo-liberalne, które w mass mediach mają największe wpływy.

Stąd można łatwo zaobserwować, jak ofiarą poprawności padają idee oraz poglądy konserwatywne i utożsamiane z szeroko rozumianą prawicą.

Jedną z konsekwencji takiego stanu rzeczy jest niechęć części widzów do stacji informacyjnych, które wpisują się w poprawnościowy ogląd rzeczywistości.

inzynieria.ekologiczny.edu.pl powerboat.com.pl